house rules

Bij nhow Amsterdam RAI willen we al onze gasten een veilig en aangenaam verblijf garanderen.

Bekijk onze huisregels om ons te helpen deze plezierige omgeving te creëren.

 • Gangen, nooduitgangen en vluchtroutes moeten te allen tijde vrij blijven van obstakels. Het is niet toegestaan om items buiten kamers te plaatsen.
 • Het roken van sigaretten, e-sigaretten of ander tabak is niet toegestaan in nhow Amsterdam RAI. Als een personeelslid bewijs vindt van gasten die roken op een kamer (geur van sigarettenrook geldt ook als bewijs), wordt er onmiddelijk €150 in rekening gebracht. Indien de gast blijft roken, of indien de gast het bedrag niet kan voldoen, wordt de toegang tot het hotel ontzegd. De gast dient het hotel binnen een uur te verlaten.
 • Het is niet toegestaan om kaarsen, wierook, olie of andere producten te branden waardoor het brandalarm af kan gaan.
 • nhow Amsterdam RAI is niet verantwoordelijk voor de kosten en gevolgen van het laten afgaan van een brandalarm, veroorzaakt door roken, het illegaal branden van kaarsen, wierook, olie of andere producten die het brandalarm kunnen laten afgaan. Voor het afdekken, verwijderen of saboteren van rookmelders en/of het laten afgaan van een brandalarm door het overtreden van deze huisregels wordt €500 in rekening gebracht en volgt onmiddelijke uitzetting door nhow Amsterdam RAI. Indien hierdoor omzet voor nhow Amsterdam RAI verloren gaat, worden ook deze kosten in rekening gebracht.
 • nhow Amsterdam RAI staat het feesten in hotelkamers of openbare ruimtes niet toe zonder schriftelijke toestemming van de hoteldirecteur. In een standaard kamer mogen niet meer dan twee personen slapen. Er mogen maximaal 3 personen slapen in een premium kamer of suite. Alle gasten die overnachten dienen zich vanwege veiligheidsvoorschriften te registreren bij de receptie.
 • Als kamers beschadigd, extreem vuil, met rookgeur of op een andere manier vernield worden achtergelaten, worden de schoonmaak-, reparatie- en arbeidskosten bij de gast in rekening gebracht. Als dit leidt tot omzetverlies voor nhow Amsterdam RAI worden ook deze kosten in rekening gebracht bij de gast.
 • Het is verboden om spijkers, schroeven of andere voorwerpen op de muren, vloeren, plafonds of meubels aan te brengen. Het is niet toegestaan om vaste meubels te verplaatsen of te verwijderen.
 • Het meenemen van verboden middelen, zoals drugs en wapens, is ten strengste verboden en zal leiden tot onmiddellijke uitzetting.
 • Zorg ervoor dat u alle personeelsleden van nhow Amsterdam RAI en alle hotelgasten respecteert. nhow Amsterdam RAI is een veilige en tolerante omgeving, waar iedereen met respect moet worden behandeld. Er is een zero tolerance beleid voor pesten, racisme, intimidatie, geweld of misbruik.
 • Indien prostitutie wordt geconstateerd, wordt onmiddellijk de politie gebeld.
 • nhow Amsterdam RAI is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of schade van persoonlijke eigendommen. Elke kamer beschikt over een kluis die gratis kan worden gebruikt. Bewaar uw waardevolle spullen in deze kluis.
 • nhow Amsterdam RAI verstrekt geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
 • Het hotelpersoneel heeft het recht om in te grijpen bij (overmatig) alcoholgebruik.
 • nhow Amsterdam RAI zal alle openstaande kosten inhouden op uw aanbetaling.
 • Het is verboden om het nhow / NH wifi-netwerk te gebruiken voor illegale activiteiten en/of om privé-netwerken of routers te installeren.

contact

nhow AMSTERDAM RAI
Europaboulevard 2b, 1078 RV
Amsterdam
The Netherlands
+31 (0)20 800 3200

 

Check In

 

Check Out

 

2 volwassenen. 0 kinderen. 0 babies. / 1 kamer.